KANALIZÁCIA

 • Rekonštrukcia, opravy a montáž nových rozvodov kanalizácie v obytných domoch, priemyselných a administratívnych budovách, v exteriéri
 • Spodné a stúpacie rozvody kanalizácie
 • Výmena kanalizačných odbočiek, vsadenie odbočiek
 • Prečistenie (krtkovanie) kanalizácie
 • Potrubie: HT, KG, PVC...alebo podľa požiadaviek klienta
 • Čistenie odpadov, čistenie strešných zvodov

KÚRENIE 

 • Rekonštrukcia, opravy, montáž nových rozvodov kúrenia + prívod a cirkulácia
 • Spodné a stúpacie rozvody
 • Zhotovenie kotolní na kľúč, montáž plynových a elektrických kotlov
 • Montáž kúrenárskych armatúr: prírubových, závitových, regulačných, vypúšťacích, filtračných, uzatváracích, spiatočkových,odvzdušňovacích, meracích
 • Montáž rozdeľovačov, vykurovacích telies: doskových, oceľových, liatinových, plechových, teplovzdušných... od rôznych výrobcov
 • Izolácie potrubia kúrenia
 • Potrubie: PPR, Stabi, plastohliníkové, medené (zvárané, lisované), čierne železné zvárané
 • Tlakové skúšky potrubia

 PLYNOINŠTALÁCIA

 • Rekonštrukcia, opravy a montáž plynových zariadení a rozvodov
 • Montáž a rekonštrukcie nízkotlakových regulátorov
 • Montáž armatúr: závitových, regulačných, meracích, izolačných spojov
 • Spodné s stúpacie rozvody plynu z oceľového potrubia: zváraného, medeného, lisovaného
 • Odstraňovanie porúch na plynových zariadeniach
 • Prípojky plynového potrubia
 • Revízne správy plynových zariadení 

Upratovací servis:

 • upratovanie bytov, rod. domov, firiem a prevádzok /aj nočné upratovanie/
 • umývanie okien, tepovanie kobercov
 • vypratávanie stavenísk a upratovanie po rekonštrukciách
 • upratovanie po vytopeni od splaskov

 

Vykonávame čistenie odpadov, strešných zvodov, monitoring potrubia pre firmy ale aj pre jednotlivcov. Robíme rôzne akcie pre opakované čistenie, vykonávame preventívne čistenie kanalizácie, aby nedochádzalo k jej upchaniu a následnému vytečeniu splaškov. Ponúkame monitoring potrubia. Výhodou monitoringu je nasnímanie potrubia, presná lokalizácia a rozsah poškodenia potrubia. Robíme výkopové práce ručné aj strojové, oprava komunikácií ponúkame vývoz žúmp, kontajnerovú dopravu, stavebné práce od drobných opráv po stavby na kľúč.